Komunalna inspekcija2018-09-03T13:40:00+02:00

Informacije o radu komunalne inspekcije

Odeljenje komunalne inspekcije

Milovan Ćirović, Glavni komunalni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija: 210
Telefon: 013/354-173
E-pošta: milovan.cirovic@pancevo.rs


Kontrolna lista

Kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika i predmet i obim provere.

Go to Top