Komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija2024-02-01T09:52:08+01:00

Informacije o radu komunalne inspekcije

Odeljenje komunalne inspekcije

Milovan Ćirović, Glavni komunalni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija: 210
Telefon: 013/354-173
E-pošta: milovan.cirovic@pancevo.rs

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA ODELJENJA KOMUNALNE INSPEKCIJE SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA PERIOD MESEC

JANUAR 2024

FEBRUAR 2024.g.

 

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA ODELJENJA KOMUNALNE INSPEKCIJE SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA PERIOD MESEC

JANUAR – MART 2024.g.

 

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA ODELJENJA KOMUNALNE INSPEKCIJE SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA PERIOD MESEC

JANUAR – JUN 2024.g.

Go to Top