Градоначелник града Панчева, дана 25.05.2018. године, разматрао је Предлог за донешење закључка у вези са продужењем радног времена угоститељских објеката, а поводом манифестације „Интернационални карневал Панчево 2018“, па је  донео следећи:

Закључак

Градоначелник града Панчева одобрава продужење радног времена свим угоститељским објектима на територији града Панчева, поводом манифестације „Интернационални карневал 2018“, тако да на дан 15. и 16. јун 2018. године угоститељски објекти могу радити до 03,00 сата наредног дана.

Прилог:  Закључак Градоначелника