U oblasti zaštite životne sredine, inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i drugim propisima donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ lokalne samouprave, obavlja kontrolu sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog  stanja, u oblasti upravljanja otpadom, vrši kontrolu dozvola za upravljanje otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, obavlja inspekcijski nadzor i preduzima mere za zaštitu od buke u Gradu, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima, utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonom preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Kontakt osobe:

  • Sandra Markov, inspektor za zaštitu životne sredine
    Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
    Kancelarija: 205
    Telefon: 013/354-354 lok.205
    E-pošta: sandra.markov@pancevo.rs

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA
GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA
ODELJENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZA PERIOD MESEC

JANUAR 2024.G.
FEBRUAR 2024.G.
MART 2024.g.
APRIL 2024.g

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA
GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA
ODELJENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZA PERIOD MESEC

JANUAR - MART 2024.G.
APRIL -JUN 2024.g.

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA
GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA
ODELJENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZA PERIOD MESEC

JANUAR - JUN 2024.G.