Zarko Dakic

Žarko Dakić
Zadužen za lokalnu samoupravu i informacione tehnologije

Žarko Dakić

Rođen je 1984. godine.

Diplomirao je na filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri odseku za sociologiju. Diplomirao je u oblasti sociologije rada, na temu „ Uticaj japanske kulture na razvoj tojotističke organizacije rada“. Stručno usmerenje su mu radne organizacije i kibernetički oblici upravljanja sistemima. Osnivač je i programski arhitekta pri kompaniji OKB Centar, koja je 2015. godine razvijala informativnu android aplikaciju Infokaz, za potrebe grada Pančeva. Radio je na televiziji Nova kao operater i kreator pri upravljanju 3D video grafikom u realnom vremenu. Ko-osnivač prvog pančevačkog IT hab-a – „Prostor“, koji je otvorio put mnogim lokalnim IT kompanijama i daljem razvijanju domaće informatičke scene.

e-pošta: zarko.dakic@pancevo.rs