Aleksandar Stevanović
Gradonačelnik

Gradonačelnik Aleksandar Stevanovic

Aleksandar Stevanović

Rođen je 1986. godine u Subotici.

Školovao se u Pančevu, gde je završio OŠ „Miroslav Antić“ i Gimnaziju „Uroš Predić“, a nakon toga Fakultet za graditeljski menadžment Univerziteta Union u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog inženjera.

Radnu karijeru započeo je u porodičnom preduzeću 2010. godine na administrativnim poslovima, a potom i na poslovima upravljanja preduzećem gde ostaje do 2016. godine. Od 2012 – 2013. godine bio je član Upravnog odbora JKP „Higijena“ Pančevo. Od oktobra 2013. godine do marta 2016. godine obavljao je funkciju predsednika Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva“. Od marta 2016. godine do maja 2016. godine obavljao je funkciju direktora JKP „Higijena“ Pančevo. Od maja 2016. godine do septembra 2017. godine bio je na funkciji člana Gradskog veća grada Pančeva za resor stambeno-komunalnih poslova i saobraćaja. Od septembra 2017. godine do izbora za gradonačelnika, bio je direktor JKP „Higijena“ Pančevo. Član je Srpske napredne stranke od 2013. godine.

Otac jednog deteta.

Kontaktirajte Gradonačelnika

    Vaša e-pošta

    Predmet

    Vaša poruka

    Provera