pollen1Dana 04. oktobra 2010. godine grad Pančevo i Zavod za javno zdravlje Pančeva sklopili su Ugovor o vršenju usluge monitoringa polena na području grada Pančeva, a sa uzorkovanjem se počelo 07. oktobra 2010. godine. Predmet ovog Ugovora je vršenje usluge monitoringa polena na području grada Pančeva i obuhvata praćenje koncentracije aeroplena i izveštavanje o praćenju koncentracije aeroplena, na teritoriji grada Pančeva, sa procenom uticaja na zdravlje ljudi.

Zavod za javno zdravlje Pančeva će vršiti identifikaciju polena na 24 biljne vrste u tri sezone cvetanja i to za: sezonu cvetanja drveća (od februara do početka maja), sezonu cvetanja trava, borova i lipe (od maja do druge dekade jula) i sezonu cvetanja korova u kojoj je najvažniji alergen ambrozija (od druge polovine jula do novembra).

Uzorkovanje se vrši uređajem za merenje alergenog polena (klopka), koji je Grad Pančevo kupio od italijanske firme Lanzoni s.r.l. u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji uređaja za merenje alergenog polena.

Kontinualno merenje polena u Pančevu sprovodi se svake godine kao aktivnost predviđena Godišnjim programom Fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva. Sezona merenja polena počinje februara i završava se novembra(sam početak i kraj sezone zavisi od klimatskih promena). Merno mesto u Pančevu je od 2012 godine uključeno u državnu mrežu za praćenje alergenog polena u vazduhu. Podaci merenja alergenog polena se prezentuju na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine u vidu semafora.

pollenNegativan uticaj na zdravlje ljudi, koji izaziva polen pojedinih biljnih vrsta, svrstava ove čestice u prirodne zagađivače vazduha. Polen biljaka je za čoveka jedan od najznačajnijih alergena u vazduhu. Polenova zrna kod više od 20% ljudske populacije (svaki peti čovek) izazivaju alergijske reakcije (bronhitis, konjuktivitis, dermatitis, polenska kijavica), dok u slučaju dugotrajnog i višegodišnjeg izlaganja visokim koncentracijama jedan deo ljudske populacije oboleva od hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme. Koncentracija polena biljaka u vazduhu zavisi od niza faktora koji vladaju u prirodnim staništima i urbanim sredinama. Veoma je važno poznavanje vremenske i prostorne distribucije, kao i vrste aaeroalergenog polena, kako bi se stanje pratilo i izdavalo putem izveštaja o stanju polena, prognoza za naredni period, kao i formiranje kalendara polena. Ovi podaci su namenjeni: prevenciji kod senzibilisanih osoba, kao pomoć u efikasnijem lečenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključivanju u međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog nego i globalnog karaktera.

 

Izveštaji monitoringa polena

ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 6 nedelju219.3 KB2021/02/23
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 7 nedelju220.1 KB2021/03/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 8 nedelju222.4 KB2021/03/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 10 nedelju247.9 KB2021/03/10
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 9 nedelju246.6 KB2021/03/10
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec februar 2021.god220.1 KB2021/03/10
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 11 nedelju224.7 KB2021/03/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 12 nedelju222.9 KB2021/03/24
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 13 nedelju223.8 KB2021/04/01
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 14 nedelju225.0 KB2021/04/09
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec mart 2021223.7 KB2021/04/09
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 15 nedelju227.9 KB2021/04/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 17 nedelju226.4 KB2021/05/13
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 18 nedelju229.5 KB2021/05/13
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 19 nedelju229.8 KB2021/05/13
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec april 2021226.2 KB2021/05/13
Sezonski izveštaj o izvršenim merenjima alergenog polena u ambijetalnom vazduhu na teritotiji grada Pančeva za period od 01.02.2021do 02.05.20215.6 MB2021/05/14
Kalendar polinacije za I sezonu (01.02.2021 - 02.05.2021)234.1 KB2021/05/14
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 21 nedelju229.4 KB2021/06/03
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 22 nedelju231.1 KB2021/06/03
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 20 nedelju231.8 KB2021/06/03
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 23 nedelju230.4 KB2021/06/10
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec maj 2021234.8 KB2021/06/10
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 24 nedelju229.4 KB2021/06/24
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 25 nedelju224.8 KB2021/06/24
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jun 2021225.7 KB2021/07/08
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 26 nedelju219.9 KB2021/07/08
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 27 nedelju222.0 KB2021/07/08
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 30 nedelju223.0 KB2021/08/17
Kalendar polinacije za II sezonu (03.05.2021 - 01.08.2021)233.0 KB2021/08/17
Sezonski izveštaj o izvršenim merenjima alergenog polena u ambijetalnom vazduhu na teritotiji grada Pančeva za period od 03.05.2021do 01.08.20218.5 MB2021/08/17
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 29 nedelju219.9 KB2021/08/25
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 32 nedelju222.0 KB2021/08/25
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 33 nedelju222.3 KB2021/08/25
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 28 nedelju221.9 KB2021/08/31
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 34 nedelju222.5 KB2021/08/31
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 35 nedelju221.2 KB2021/08/31
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 2021225.1 KB2021/09/08
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 36 nedelju222.8 KB2021/09/08
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 37 nedelju223.5 KB2021/09/16
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 38 nedelju222.1 KB2021/09/21
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul 2021221.7 KB2021/09/27
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec semptembar 2021223.5 KB2021/10/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 41 nedelju220.7 KB2021/10/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 40 nedelju220.6 KB2021/10/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 39 nedelju220.8 KB2021/10/19
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 42 nedelju219.2 KB2021/11/02
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 43 nedelju219.2 KB2021/11/02
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec oktobar 2021217.3 KB2021/11/04
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 44 nedelju204.6 KB2021/11/04
Godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja alergenog polena u vazduhu na teritoriji grada Pančeva (za period 01.02.2021-31.10.2021)21.1 MB2021/12/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 6 nedelju217.2 KB2020/02/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 7 nedelju221.2 KB2020/02/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 8 nedelju221.5 KB2020/03/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 9 nedelju219.4 KB2020/03/10
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec februar 2020.god263.4 KB2020/03/10
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 10 nedelju222.4 KB2020/03/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 12 nedelju229.3 KB2020/03/31
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 13 nedelju223.0 KB2020/04/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 14 nedelju224.5 KB2020/04/15
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 11 nedelju224.0 KB2020/04/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 15 nedelju228.4 KB2020/04/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 16 nedelju230.7 KB2020/04/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 17 nedelju228.2 KB2020/05/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 18 nedelju229.3 KB2020/05/11
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec april 2020.god233.1 KB2020/05/11
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec mart 2020227.0 KB2020/05/12
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 19 nedelju226.9 KB2020/05/14
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena za period 03.02.2020 do 03.05.2020299.8 KB2020/05/14
Kalendar polinacije za period od 03.02.2020 do 03.05.2020202.3 KB2020/05/14
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 20 nedelju233.7 KB2020/05/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 21 nedelju231.5 KB2020/06/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 22 nedelju226.8 KB2020/06/05
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec maj 2020.god234.5 KB2020/06/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 23 nedelju228.2 KB2020/06/10
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 24 nedelju223.9 KB2020/06/17
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 25 nedelju221.8 KB2020/06/30
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 26 nedelju223.7 KB2020/07/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 27 nedelju225.5 KB2020/07/13
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena u vazduhu za mesec jun 2020.god225.5 KB2020/07/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 28 nedelju223.8 KB2020/07/16
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 29 nedelju222.6 KB2020/07/24
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 30 nedelju223.2 KB2020/07/31
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 31 nedelju225.0 KB2020/08/17
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 32 nedelju224.9 KB2020/08/17
Kalendar polinacije za period 04.05.2020. do 02.08.2020.god198.9 KB2020/08/17
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena na teritoriji Grada Pančeva i okolineza period 04.05.2020. - 02.08.2020. godine276.2 KB2020/08/17
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul 2020225.7 KB2020/08/17
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 34 nedelju224.4 KB2020/09/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 35 nedelju223.4 KB2020/09/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 33 nedelju224.4 KB2020/09/03
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 2020225.2 KB2020/09/17
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 36 nedelju222.3 KB2020/09/17
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 37 nedelju221.7 KB2020/09/28
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 38 nedelju224.2 KB2020/09/28
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 39 nedelju222.8 KB2020/10/01
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 40 nedelju221.7 KB2020/10/13
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec septembar 2020221.8 KB2020/10/13
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 41 nedelju220.5 KB2020/10/14
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 42 nedelju217.3 KB2020/10/28
Izveštaj o ipitivanju alergenog polena za 43 nedelju217.3 KB2020/10/28
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena za period 03.08.2020 do 01.11.20204.7 MB2020/11/26
Godišnji izveštaj o rezultatima isptivanja alergenog polena u vazduhu na teritoriji grada Pančeva i okoline (za period 03.02.2020. – 01.11.2020. godine)563.0 KB2021/01/26
Godišnji kalendar polinacije za 2020.godinu343.7 KB2021/01/26
Procena uticaja alergenog polena u vazduhu na oboljevanje od alergijskih bolesti339.2 KB2021/01/26
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 6 nedelju169.7 KB2019/02/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 7 nedelju169.8 KB2019/02/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 8 nedelju172.4 KB2019/02/27
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec februar 2019113.0 KB2019/03/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 9 nedelju171.5 KB2019/03/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 10 nedelju183.7 KB2019/03/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 11 nedelju172.2 KB2019/03/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 12 nedelju162.1 KB2019/03/29
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 13 nedelju231.1 KB2019/04/04
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec mart 2019200.9 KB2019/04/04
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 14 nedelju234.3 KB2019/04/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 15 nedelju231.4 KB2019/04/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 16 nedelju234.9 KB2019/04/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 17 nedelju234.0 KB2019/05/09
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 18 nedelju236.8 KB2019/05/09
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec april 2019278.6 KB2019/05/09
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 19 nedelju230.7 KB2019/05/15
Kalendar polinacije za period od 04.02 do 05.05.2019.godine202.4 KB2019/05/21
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena na teritoriji grada Pančeva i okoline za period 04.02.2019 do 05.05.2019.god229.6 KB2019/05/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 20 nedelju243.4 KB2019/05/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 21 nedelju243.3 KB2019/06/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 22 nedelju240.2 KB2019/06/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 23 nedelju238.8 KB2019/06/13
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec maj 2019275.5 KB2019/06/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 24 nedelju240.9 KB2019/06/28
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 25 nedelju239.3 KB2019/06/28
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jun 2019271.4 KB2019/07/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 26 nedelju236.2 KB2019/07/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 27 nedelju237.1 KB2019/07/30
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 28 nedelju238.4 KB2019/07/30
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 29 nedelju237.4 KB2019/07/30
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 30 nedelju271.2 KB2019/08/06
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul 2019160.4 KB2019/08/07
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 31 nedelju235.0 KB2019/08/07
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 32 nedelju238.0 KB2019/08/15
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 33 nedelju236.1 KB2019/08/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 34 nedelju235.2 KB2019/08/30
Kalendar polinacije za II kvartal 2019 (od 06.05 do 04.08)208.9 KB2019/08/30
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena na teritoriji grada Pančeva i okoline za period 06.05.2019 do 04.08.2019.god245.2 KB2019/08/30
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 2019274.0 KB2019/09/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 35 nedelju236.3 KB2019/09/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 36 nedelju233.4 KB2019/09/12
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 37 nedelju233.5 KB2019/09/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 38 nedelju234.0 KB2019/10/01
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 39 nedelju232.1 KB2019/10/01
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 40 nedelju234.4 KB2019/10/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 41 nedelju234.1 KB2019/10/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 42 nedelju231.5 KB2019/10/24
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 43 nedelju229.0 KB2019/11/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 44 nedelju228.9 KB2019/11/08
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec oktobar 2019270.0 KB2019/11/08
Godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja alergijskog polena za 2019. godinu789.9 KB2020/02/05
Sezonski izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena na teritoriji grada Pančeva i okoline za period 05.08.2019 do 03.11.2019.god180.1 KB2020/02/05
Kalendar godišnji polinacije za 2019.godinu340.3 KB2020/02/05
Kalendar polinacije za III kvartal 2019205.6 KB2020/02/05
Procena rizika za oboljevanje od alergijskih bolesti za 2019.god250.9 KB2020/02/05
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec septembar 2019188.0 KB2020/02/05
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 20 nedelju200.3 KB2018/05/23
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 21 nedelju198.9 KB2018/05/31
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 22 nedelju198.9 KB2018/06/08
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec maj 2018113.0 KB2018/06/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 23 nedelju198.6 KB2018/06/14
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 24 nedelju198.8 KB2018/06/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 25 nedelju199.7 KB2018/07/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 26 nedelju199.0 KB2018/07/05
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jun 2018112.8 KB2018/07/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 27 nedelju199.5 KB2018/07/12
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 28 nedelju200.0 KB2018/07/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 29 nedelju200.8 KB2018/07/26
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 30 nedelju200.1 KB2018/08/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 31 nedelju199.9 KB2018/08/28
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 34 nedelju199.7 KB2018/09/03
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul 2018114.1 KB2018/09/04
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 32 nedelju199.9 KB2018/09/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 33 nedelju200.6 KB2018/09/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 35 nedelju199.5 KB2018/09/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 36 nedelju199.5 KB2018/09/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 37 nedelju199.8 KB2018/09/19
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 2018125.6 KB2018/09/20
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 38 nedelju199.8 KB2018/09/27
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 39 nedelju173.6 KB2018/10/16
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 40 nedelju174.2 KB2018/10/16
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec septembar 2018114.7 KB2018/10/17
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 41 nedelju353.6 KB2018/10/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 42 nedelju186.0 KB2018/10/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 43 nedelju186.0 KB2018/11/15
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec oktobar 2018113.4 KB2018/11/27
Godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja alergenog polena u vazduhu na teritoriji grada Pančeva i okoline (za period 14.05.2018. – 4.11.2018. godine)595.9 KB2019/02/05
Kalendar polinacije za 2018.godinu179.7 KB2019/05/22
ImeVeličinaDatum
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec februar432.6 KB2017/03/20
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 9 nedelju157.4 KB2017/03/20
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 10 nedelju156.3 KB2017/03/20
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 11 nedelju156.7 KB2017/03/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 7 nedelju154.6 KB2017/03/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 8 nedelju156.3 KB2017/03/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 12 nedelju157.3 KB2017/03/29
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec mart100.6 KB2017/04/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 13 nedelju157.4 KB2017/04/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 14 nedelju154.3 KB2017/04/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 15 nedelju155.4 KB2017/04/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 16 nedelju154.9 KB2017/04/28
Kalendar polinacije za period 13.02 do 30.04.2017.god91.3 KB2017/05/10
Izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena za prvi kvartal 2017.god224.1 KB2017/05/10
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec april102.4 KB2017/05/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 17 nedelju153.5 KB2017/05/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 18 nedelju153.6 KB2017/05/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 19 nedelju154.7 KB2017/05/18
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 20 nedelju154.6 KB2017/05/24
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 21 nedelju153.7 KB2017/05/30
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec maj100.7 KB2017/06/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 22 nedelju152.8 KB2017/06/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 23 nedelju199.8 KB2017/06/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 24 nedelju199.5 KB2017/06/23
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 25 nedelju199.5 KB2017/06/28
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jun 2017108.1 KB2017/07/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 26 nedelju199.2 KB2017/07/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 27 nedelju198.7 KB2017/07/31
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 28 nedelju199.4 KB2017/07/31
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 29 nedelju198.9 KB2017/08/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 30 nedelju198.8 KB2017/08/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 31 nedelju198.6 KB2017/08/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 32 nedelju199.1 KB2017/08/16
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul 2017113.7 KB2017/08/16
Kalendar polinacije za period od 01.05-06.08106.6 KB2017/08/16
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 33 nedelju198.2 KB2017/08/24
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 34 nedelju198.7 KB2017/09/01
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 35 nedelju174.2 KB2017/09/07
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 2017108.8 KB2017/09/07
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 36 nedelju173.4 KB2017/09/21
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 37 nedelju174.2 KB2017/10/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 38 nedelju174.2 KB2017/10/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 39 nedelju173.5 KB2017/10/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 40 nedelju173.4 KB2017/10/12
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 41 nedelju172.9 KB2017/10/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 42 nedelju173.9 KB2017/10/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 43 nedelju172.1 KB2017/11/07
Godišnji izveštaj o rezultatima alergenog polena u vazduhu na teritoriji grada Pančeva i okoline za 2017.godinu472.8 KB2017/12/20
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 44 nedelju173.0 KB2018/01/22
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec oktobar 2017107.5 KB2018/01/22
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec septembar 2017978.1 KB2018/06/13
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 5 nedelju 155.0 KB2016/02/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 6 nedelju158.0 KB2016/03/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 7 nedelju155.7 KB2016/03/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 8 nedelju156.6 KB2016/03/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 9 nedelju157.8 KB2016/03/11
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec februar99.9 KB2016/03/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 10 nedelju156.2 KB2016/03/16
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 11 nedelju155.4 KB2016/03/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 12 nedelju156.4 KB2016/04/07
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 13 nedelju322.5 KB2016/04/07
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec mart100.0 KB2016/04/07
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 14 nedelju157.6 KB2016/04/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 15 nedelju156.2 KB2016/04/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 16 nedelju156.6 KB2016/04/28
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 17 nedelju155.5 KB2016/05/04
Tekstualni izveštaj za prvi Kvartal189.8 KB2016/05/04
Kalendar polinacije za period od 01.02 do 01.05.2016.god.91.8 KB2016/05/04
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec April103.9 KB2016/05/04
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 18 nedelju155.3 KB2016/05/13
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 19 nedelju156.4 KB2016/05/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 20 nedelju156.4 KB2016/05/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 21 nedelju156.1 KB2016/06/03
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec maj102.7 KB2016/06/09
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 22 nedelju143.1 KB2016/06/09
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 23 nedelju144.1 KB2016/06/17
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 24 nedelju144.5 KB2016/06/28
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 25 nedelju144.9 KB2016/06/28
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jun101.9 KB2016/07/05
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 26 nedelju144.1 KB2016/07/05
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec jul103.8 KB2016/08/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 27 nedelju144.8 KB2016/08/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 28 nedelju142.8 KB2016/08/03
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 29 nedelju142.8 KB2016/08/03
Kalendar polinacije za period od 02.05.2016 do 31.07.2016.god90.6 KB2016/08/09
Tekstualni izveštaj za drugi kvartal181.4 KB2016/08/09
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 30 nedelju65.9 KB2016/08/15
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 31 nedelju142.9 KB2016/08/15
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 33 nedelju142.3 KB2016/08/25
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 32 nedelju142.7 KB2016/08/25
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec avgust 106.3 KB2016/09/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 35 nedelju142.8 KB2016/09/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 36 nedelju142.3 KB2016/09/19
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 37 nedelju141.6 KB2016/09/22
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 38 nedelju141.2 KB2016/09/28
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec septembar102.4 KB2016/10/11
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 39 nedelju141.5 KB2016/10/11
Mesečni izveštaj o ispitivanju alergenog polena za mesec oktobar100.5 KB2016/11/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 40 nedelju142.3 KB2016/11/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 42 nedelju140.7 KB2016/11/02
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 43 nedelju140.3 KB2016/11/02
Godišnji izveštaj o rezultatima merenja alergenog polena401.8 KB2017/04/25
Godišnji kalendar polinacije za 2016.godinu99.3 KB2017/05/08
Izveštaj o ispitivanju alergenog polena za 41 nedelju1.2 MB2018/06/13
ImeVeličinaDatum
Mesečni izveštaj za februar 2015.god112.0 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za mart 2015.god101.9 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za april 2015.god103.0 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za maj 2015.god114.3 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za jun 2015.god100.3 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za jul 2015.god100.1 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za avgust 2015.god100.2 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za septembar 2015.god98.2 KB2015/12/30
Mesečni izveštaj za oktobar 2015.god106.5 KB2015/12/30