Тим за израду нацрта Стратегије културног развоја града Панчева за период 2016-2020. године позива све заинтересоване: појединце/ке, установе, организације, уметнике/це и друге субјекте у култури да дају свој допринос у изради стратешког документа „Програм и Акциони план културног развоја града Панчева за период 2016-2020. године“.
Заинтересовани могу послати, своје сугестије и допуне на документ, до 26.02.2016. године, до када је Програм на јавној расправи.
Документ можете преузети (овде) или лично у канцеларији 204 у згради Градске управе града Панчева.
Допуне и измене слати на е-маил адресу nevenka.kljajic@pancevo.rs или лично предати у Градском услужном центру – Трг Краља Петра I 2-4.