Tim za izradu nacrta Strategije kulturnog razvoja grada Pančeva za period 2016-2020. godine poziva sve zainteresovane: pojedince/ke, ustanove, organizacije, umetnike/ce i druge subjekte u kulturi da daju svoj doprinos u izradi strateškog dokumenta „Program i Akcioni plan kulturnog razvoja grada Pančeva za period 2016-2020. godine“.
Zainteresovani mogu poslati, svoje sugestije i dopune na dokument, do 26.02.2016. godine, do kada je Program na javnoj raspravi.
Dokument možete preuzeti (ovde) ili lično u kancelariji 204 u zgradi Gradske uprave grada Pančeva.
Dopune i izmene slati na e-mail adresu nevenka.kljajic@pancevo.rs ili lično predati u Gradskom uslužnom centru – Trg Kralja Petra I 2-4.