Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2017-330 од 12.05.2017. године прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години и одобрава средства у укупном износу од 14.880.000,00 динара на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2017. години.
Решење са Табелом одобрених пројеката можете преузети овде
Предлог одлуке о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години можете преузети овде.
Позивамо све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања, у року од 5 дана, доставе ревидирани буџет, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Образац ревидираног буџета можете преузети овде