Projekti i programi predloženi za sufinansiranje na Konkursu za sufinansiranje projekata i programa u oblasti informisanja u 2014. godini

MKUD „Tamaši Aron“1;

Radio emisija na mađarskom jeziku

159.000
54.000
Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana P ančeva koji se služe mađarskim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.

2/3
Društvo za međukulturalni dijalog „Banatika“;

Radio emisija na rumunskom jeziku

159.000
54.000

Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana Pančeva koji se služe rumunskim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.

3/8
Jovanović Danica

„Stari i zaboravljeni“;
187.000
64.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 64.000 dinara, za troškove obilaska tokom istraživanja i troškove ljudskih resursa . Projekat se bavi relevantnom temom u formatu za koji komisija smatra da će efikasno ispuniti zacrtane zadatke i tako poboljšati informisanje jedne specifične grupe građanki i građana.

4/
11
OŠ „Miroslav Antić“;

Milina „Plava zvezda“;

80.000
32.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 32.000 dinara za štampanje, jer je r eč o pokretanju školskog časopisa, za najmlađi uzrast, dakle u uzrastu kada deca stiču čitalačke navike kako bi kasnije upražnjavali i savremenije izvore informisanja (društvene mreže, internet…) koje će koristiti za prikupljanje znanja i informacija, za plasiranje validnih podataka i afirmaciju ličnu ili institucionalnu, a ne samo za igru i dokolicu.
5/
14
NOVA +

Lokalni mediji evropskih vrednosti

80.5000
50.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 50.000 dinara jer nudi efikasno rešenje za poboljšanje kvaliteta informisanja u gradu kada su u pitanju socijalno ranjive grupe.
6/
15
OŠ „Bratstvo- jedinstvo“;

Monografija škole povodom 130 godina postojanja

136.000
33.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 33.000 dinara jer ostavlja sa sobom vredan materijalan dokaz napora koji Grad ulaže da se svi njegovi građani i građanske školuju na svom maternjem jeziku.
7/
18
Goran Trailović

Virtuelno Pančevo

230.000
50.000
Komisija je mišljenja da ovaj projekat treba podržati sa 50.000 dinara jer na efikasan i moderan način odgovara na potrebu građanki i građana za pravovremenom servisnom informacijom, u formatu koji je savremen,lako dostupan i prijemčljiv velikom broju građana.

8/21.
Danijela Lalović

O EU u EU
170.000
60.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 60.000 kako bi se pokrili troškovi produkcije, montaže i realizacije, te nabavke materijal za arhiviranje i produkciju . Projekat nudi savremena rešenja za problem čijim bi rešavanjem značajno bio podignut kvalitet života u gradu.
9/
23
Udruženje „Na pola puta“;

Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno

220.348
68.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 68.000 dinara za pokrivanje troškova štamp e i posluženj a. Projekat se bavi specifičnom socijalnom grupom koja je do sada imala problema u ostvarivanju prava na informisanje u domenu svojih specifičnost, a projekat nudi efikasan način da se ovo stanje prevaziđe.

10/25
Udruženje građana „MI“;

Infokaz
160.000
120.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat, kao jedan od dva najkvalitetnija u ovom projektnom ciklusu, trebalo podržati sa 120.000 za i zrad u programa koji na savremen način nudi rešenje za realne potrebe građana za servisnim informacijama na način koji je univerzalno dostupan svima.
11/27
„Fokus Media“;

Hoću da znam

185.000
40.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 40.000 dinara za administracija internet prezentacije . Projekat nudi efikasno i jedinstveno rešenje iz oblasti informisanja mladih i obogaćuje kvalitet informativne ponude u gradu.
12/30
Dom omladine Pančevo

DRAFT

301.000
43.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 43.000 dinara za pokrivanje troškov a redakcije , lektor a i distribucija . Projekat nudi efikasno i jedinstveno rešenje iz oblasti informisanja mladih i obogaćuje kvalitet informativne ponude u gradu.
13/33
Dom zdravlja Pančevo

Zdravlje na jezicima nacionalnih manjina

231.000
99.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat, kao jedan od dva najkvalitetnija projekta pristiglih u ovom krugu, trebalo podržati sa 99.000 dinara za izradu sajta. Projekat nudi rešenje koje će ne samo poboljšati kvaltiet informisanosti građana, već i proširiti broj informisanih već im i omogućiti informaciju na njihovom maternjem jeziku čime se uklanja značajna barijera u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.
14/35
Udruženje za razvoj kulture „Elektrika“;

Međunarodna radionica iz grafičkog žurnalizma – tema Vojna granica

160.000
85.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 85.000 dinara za pokrivanje putnih troškov a učesnika, pripremu izdanja i štampu izdanja . Projekat se na savremen način bavi temom od značaja za lokalnu zajednicu i njenim bitnim jubilejom i nudi proizvod koji će na kvalitetan način podići kvalitet informisanja u gradu.
15/36
Miroslav Milakov

Droga formula smrti

235.370
94.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 94 .000 dinara i to za troškove postprodukcije filma i putne troškove, usled značaja teme kojom se bavi, kvalitetom predloženog rešenja, dobrom metodologijom koja na prijemčljiv način približava temu krajnjem korisniku. Imajući u vidu da projekat predlaže rešenja iz oblasti sa kojom Grad ima sve više problema, mišljenja smo da bi ovaj projekat mogao doprineti kvalitetnom i dugoročnom rešavanju problema.
16/38
SKPD Đetvan

Radio emisija na rumunskom jeziku
159.000
54.000
Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana P ančeva koji se služe slovačkim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.

Projekti i programi predloženi za sufinansiranje na Konkursu za sufinansiranje projekata i programa u oblasti informisanja u 2014. godini

MKUD „Tamaši Aron“;

Radio emisija na mađarskom jeziku

159.000
54.000
Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana P ančeva koji se služe mađarskim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.

2/3
Društvo za međukulturalni dijalog „Banatika“;

Radio emisija na rumunskom jeziku

159.000
54.000

Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana Pančeva koji se služe rumunskim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.

3/8
Jovanović Danica

„Stari i zaboravljeni“;
187.000
64.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 64.000 dinara, za troškove obilaska tokom istraživanja i troškove ljudskih resursa . Projekat se bavi relevantnom temom u formatu za koji komisija smatra da će efikasno ispuniti zacrtane zadatke i tako poboljšati informisanje jedne specifične grupe građanki i građana.

4/
11
OŠ „Miroslav Antić“;

Milina „Plava zvezda“;

80.000
32.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 32.000 dinara za štampanje, jer je r eč o pokretanju školskog časopisa, za najmlađi uzrast, dakle u uzrastu kada deca stiču čitalačke navike kako bi kasnije upražnjavali i savremenije izvore informisanja (društvene mreže, internet…) koje će koristiti za prikupljanje znanja i informacija, za plasiranje validnih podataka i afirmaciju ličnu ili institucionalnu, a ne samo za igru i dokolicu.
5/
14
NOVA +

Lokalni mediji evropskih vrednosti

80.5000
50.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 50.000 dinara jer nudi efikasno rešenje za poboljšanje kvaliteta informisanja u gradu kada su u pitanju socijalno ranjive grupe.
6/
15
OŠ „Bratstvo- jedinstvo“;

Monografija škole povodom 130 godina postojanja

136.000
33.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 33.000 dinara jer ostavlja sa sobom vredan materijalan dokaz napora koji Grad ulaže da se svi njegovi građani i građanske školuju na svom maternjem jeziku.
7/
18
Goran Trailović

Virtuelno Pančevo

230.000
50.000
Komisija je mišljenja da ovaj projekat treba podržati sa 50.000 dinara jer na efikasan i moderan način odgovara na potrebu građanki i građana za pravovremenom servisnom informacijom, u formatu koji je savremen,lako dostupan i prijemčljiv velikom broju građana.

8/21.
Danijela Lalović

O EU u EU
170.000
60.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 60.000 kako bi se pokrili troškovi produkcije, montaže i realizacije, te nabavke materijal za arhiviranje i produkciju . Projekat nudi savremena rešenja za problem čijim bi rešavanjem značajno bio podignut kvalitet života u gradu.
9/
23
Udruženje „Na pola puta“;

Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno

220.348
68.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 68.000 dinara za pokrivanje troškova štamp e i posluženj a. Projekat se bavi specifičnom socijalnom grupom koja je do sada imala problema u ostvarivanju prava na informisanje u domenu svojih specifičnost, a projekat nudi efikasan način da se ovo stanje prevaziđe.

10/25
Udruženje građana „MI“;

Infokaz
160.000
120.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat, kao jedan od dva najkvalitetnija u ovom projektnom ciklusu, trebalo podržati sa 120.000 za i zrad u programa koji na savremen način nudi rešenje za realne potrebe građana za servisnim informacijama na način koji je univerzalno dostupan svima.
11/27
„Fokus Media“;

Hoću da znam

185.000
40.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 40.000 dinara za administracija internet prezentacije . Projekat nudi efikasno i jedinstveno rešenje iz oblasti informisanja mladih i obogaćuje kvalitet informativne ponude u gradu.
12/30
Dom omladine Pančevo

DRAFT

301.000
43.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 43.000 dinara za pokrivanje troškov a redakcije , lektor a i distribucija . Projekat nudi efikasno i jedinstveno rešenje iz oblasti informisanja mladih i obogaćuje kvalitet informativne ponude u gradu.
13/33
Dom zdravlja Pančevo

Zdravlje na jezicima nacionalnih manjina

231.000
99.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat, kao jedan od dva najkvalitetnija projekta pristiglih u ovom krugu, trebalo podržati sa 99.000 dinara za izradu sajta. Projekat nudi rešenje koje će ne samo poboljšati kvaltiet informisanosti građana, već i proširiti broj informisanih već im i omogućiti informaciju na njihovom maternjem jeziku čime se uklanja značajna barijera u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.
14/35
Udruženje za razvoj kulture „Elektrika“;

Međunarodna radionica iz grafičkog žurnalizma – tema Vojna granica

160.000
85.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 85.000 dinara za pokrivanje putnih troškov a učesnika, pripremu izdanja i štampu izdanja . Projekat se na savremen način bavi temom od značaja za lokalnu zajednicu i njenim bitnim jubilejom i nudi proizvod koji će na kvalitetan način podići kvalitet informisanja u gradu.
15/36
Miroslav Milakov

Droga formula smrti

235.370
94.000
Komisija je mišljenja da bi ovaj projekat trebalo podržati sa 94 .000 dinara i to za troškove postprodukcije filma i putne troškove, usled značaja teme kojom se bavi, kvalitetom predloženog rešenja, dobrom metodologijom koja na prijemčljiv način približava temu krajnjem korisniku. Imajući u vidu da projekat predlaže rešenja iz oblasti sa kojom Grad ima sve više problema, mišljenja smo da bi ovaj projekat mogao doprineti kvalitetnom i dugoročnom rešavanju problema.
16/38
SKPD Đetvan

Radio emisija na rumunskom jeziku
159.000
54.000
Komisija je uzela u obzir značaj ove emisija za informisanje građanki i građana P ančeva koji se služe slovačkim jezikom, kao jednim od službenih jezika na teritoriji Grada Pančeva i predlaže da se projekat podrži sa 54.000 dinara kojima bi se pokrili putni troškovi, ključni trošak u procesu pravljenja emisije, bez kojeg ne bi bilo čitavog programa.