Gradonačelnik grada Pančeva daje saglasnost na Zaključak II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva II-06-06-21/2017-3 od  30.06.2017. godine u vezi sa realizacijom mere „unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja ulova za izvođenje praktične nastave.

Z A K LJ U Č A K  II

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na pojedine Predloge projekta u okviru Javnog poziva za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave“ u 2017.godini, kako je navedeno u Tabeli 1.

Tabela 1