Градоначелник града Панчева је на основу Решења од 23.08.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 5