Градоначелник Града Панчева је Решењима од 18.03.2022. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 4