Градоначелник града Панчева је прихватио предлог комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева, VI-19-401-2/2016-К-4 од 04.03.2016.године, а у оквиру Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2015/2016 годину.

Закључак са листом вредновања можете преузети:

листа вредновања

закључак