U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije raspisan je Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva.

Predmet Javnog konkursa bila je realizacija sledećih mera energetske efikasnosti:

1) nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe,

2) ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

3) opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stambene zajednice

Za mere 2) i 3) nije bilo zainteresovanih, dok je za meru 1) Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije predato 22 prijave.

Komisija je izvršila pregled svih pristiglih prijava i utvrdila da sve ispunjavaju ulove javnog konkursa. Nakon toga je izvršeno bodovanje i Komisija je rangirala građane i utvrdila preliminarnu listu.

PRELIMINARNA LISTA