Градоначелник града Панчева је Закључком број  II-06-020-2/2024-331 од 20.03.2024. године прихватио је  предлог  о изменама текста  Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2024. години:

Измена Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2024. години

Градоначелник града Панчева Закључком број  II-06-020-2/2024-269 од 27.02.2024. године прихватио је  предлог  за расписивање Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2024. години, као и одговарајућу конкурсну документацију, и то:

Tекст  Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2024. години

Образац 1 -Пријава за суфинансирање    пројекта у области  јавног информисања

Образац 1– Буџет пројекта

Образац 1а – Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања

Образац 2-Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања

Образац 3-Образац за пријаву за члана комисије

Образац 4– Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

-Образац 6-Изјава о објављивању / емитовању произведеног медијског садржаја

Образац 7-Изјава о реализовању планираних активности

– Изјава учесника конкурса да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као    и да није био у тешкоћама у смислу прописа конторле државне помоћи

Изјава учесника конкурса да пројекат не може реализовати на други начин

– Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Одлука  Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2024 -238 од 26.02.2024.године

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]