Развојни Фонд Војводине расписао је  краткорочне и дугорочне кредите за правна лица и предузетнике.

Издвајамо Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованим пандемијом КОВИД 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.
Право учешћа на овом конкурсу имају предузетници и правна лица која су разврстана као микро или мало правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

Више о конкурсима са упутствима и потребном документацијом може се погледати на: https://rfapv.rs/?page_id=3347