Razvojni Fond Vojvodine raspisao je  kratkoročne i dugoročne kredite za pravna lica i preduzetnike.

Izdvajamo Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanim pandemijom KOVID 19 subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Više o konkursima sa uputstvima i potrebnom dokumentacijom može se pogledati na: https://rfapv.rs/?page_id=3347