Градоначелник града Панчева расписује Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2016. годину.

Пројекти/програми који су од јавног интереса за локалну заједницу из области пољопривреде и руралног развоја реализују се кроз мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Панчева за 2016. годину. На конкурсу могу да учествују удружења грађана регистрованa у складу са Законом о удружењима са седиштем односно организационом јединицом на територији Града Панчева.

Одлуком о буџету Града Панчева за 2016. годину опредељена су средства за ову намену у износу од 4.000.000 динара. Рок за подношење пријаве предлога пројекта/програма на овај Јавни позив је 26. април 2016. године.

Kонкурснa документацијa:

Текст Јавног позива за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2016. годину,

Образац за писање предлога пројекта/програма,

Образац буџета пројекта/програма,

Текст Уговора о су/финансирању пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2016. годину,

Текст Извештаја о реализацији програма/пројекта по Јавном позиву за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2016. годину.