Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2016. godinu.

Projekti/programi koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja realizuju se kroz mere propisane Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pančeva za 2016. godinu. Na konkursu mogu da učestvuju udruženja građana registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima sa sedištem odnosno organizacionom jedinicom na teritoriji Grada Pančeva.

Odlukom o budžetu Grada Pančeva za 2016. godinu opredeljena su sredstva za ovu namenu u iznosu od 4.000.000 dinara. Rok za podnošenje prijave predloga projekta/programa na ovaj Javni poziv je 26. april 2016. godine.

Konkursna dokumentacija:

Tekst Javnog poziva za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2016. godinu,

Obrazac za pisanje predloga projekta/programa,

Obrazac budžeta projekta/programa,

Tekst Ugovora o su/finansiranju projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2016. godinu,

Tekst Izveštaja o realizaciji programa/projekta po Javnom pozivu za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2016. godinu.