Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti maksimum 70% ukupnih troškova projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 24 meseca.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora, sa fokusom na prioritetne domene:

Hrana za budućnost;
Informaciono-komunikacione tehnologije ;
Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
Kreativne industrije.
Više o detaljima poziva može se pogledati na sajtu Fonda:http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/javni-poziv-za-program-saradnje-nauke-i-privrede