Фонд за иновациону делатност је објавио Јавни позив за Програм раног развоја (МИНИ ГРАНТС Програм).
Циљ Програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору,
тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.
Финансирање: Фонд додељује 85% од укупно одобреног буџета пројекта и не може бити већи од 80,000 евра.
Крајњи рок за подношење пријава је 1. септембар до 15 часова.
Право учешћа имају:
Подносилац пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у АПР-у, и које се налази у Србији;
Подносилац пријаве је микро или мало привредно друштво у складу са дефиницијом Европске комисије (Европска комисија – 2003/361/ЕЗ, дефиниција Европске Уније за мала и средња предузећа  (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en)
Подносилац пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).
Подносилац пријаве је привредно друштво у већинском српском власништву (у власништву српског држављанина- ималац пасоша)

Више информација на линк-у:http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-javni-poziv