Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за Програм раног развоја (МИНИ ГРАНТС Програм) Фонда за иновациону делатност

/Јавни позив за Програм раног развоја (МИНИ ГРАНТС Програм) Фонда за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност је објавио Јавни позив за Програм раног развоја (МИНИ ГРАНТС Програм).
Циљ Програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору,
тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.
Финансирање: Фонд додељује 85% од укупно одобреног буџета пројекта и не може бити већи од 80,000 евра.
Крајњи рок за подношење пријава је 1. септембар до 15 часова.
Право учешћа имају:
Подносилац пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у АПР-у, и које се налази у Србији;
Подносилац пријаве је микро или мало привредно друштво у складу са дефиницијом Европске комисије (Европска комисија – 2003/361/ЕЗ, дефиниција Европске Уније за мала и средња предузећа  (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en)
Подносилац пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).
Подносилац пријаве је привредно друштво у већинском српском власништву (у власништву српског држављанина- ималац пасоша)

Више информација на линк-у:http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-javni-poziv

2017-06-08T12:31:41+00:00 08/06/2017|
Величина слова
Контраст