U okviru Strategije za kulturu, pokrenuta je inicijativa za obrazovanje Saveta za kulturu grada Pančeva, te u skladu sa tim Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja raspisuje Javni poziv za kandidate/kinje za članove/ice Saveta za kulturu grada Pančeva.

Ovde možete preuzeti tekst Javnog poziva i formular za prijavu.