Grad Pančevo putem Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančev raspisuje:

Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2020. godini

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.
Mera “Studentska letnja praksa”  u 2020. godini omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2020. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 15.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje “Studentske letnje prakse ” su 2020. godini su:

– Opšta bolnica Pančevo
– Narodni muzej Pančevo
– Gradska uprava grada Pančeva
– Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
– JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo
– Gerontološki centar Pančevo
– Turistička organizacija grada Pančeva
– Dom zdravlja Pančevo
– Dok kulture „25 maj“ Dolovo
Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo
– Udruženje „Na pola puta“ Pančevo
Mašinska škola „Pančevo“ Pančevo
– Dom omladine Pančevo
JKP „Grejanje“ Pančevo
– Osnovni sud u Pančevu

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Osnovni uslovi koje studenti treba da ispunjavaju su:

  • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
  • da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
    da su studenti osnovnih, master, specijalističkih ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji; i
  • da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu“.

Dokumentacija:

Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2020. godini

Prijavni formular

Pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 25.06.2020. godine.