Текст јавног позива Студентска летња пракса 2018

Текст јавног позива Студентска летња пракса 2018