Град Панчево расписује:

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2018. години

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера „Студентска летња пракса“ за 2018. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2018. године и месечну новчану помоћ у нето износу од 15.000,00 динара током трајања праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе “ за 2018. годину су:

 • ЈП Градска стамбена агенција, Панчево
 • Геронтолошки центар Панчево
 • Градска управа Панчево
 • Завод за заштиту споменика културе Панчево
 • Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево
 • Основна Школа „Свети Сава“ Панчево
 • Туристичка организација Панчево
 • Народни музеј Панчево
 • ДОО „Amigo company“ Панчево
 • Црвени крст Панчево
 • Завод за јавно здравље Панчево
 • ЈКП АТП Панчево
 • Вод – ком Јабука
 • Основни суд Панчево
 • Док културе „25 мај“ Долово
 • Дом културе „Вук Караџић“ Омољица

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.

Основни услови које студенти треба да испуњавају су:

 • да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног лица;
 • да имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица;
 • да су студенти основних, мастер, специјалистичких или докторских студија на државним или приватним факултетима или високим струковним школама у Србији; и
 • да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску летњу праксу“.

Јавни позив је отворен до 15.06.2018. године.