Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта