Gradska uprava grada Pančeva oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA.

Radno mesto koje se popunjava: Zamenika načelnika Gradske uprave grada Pančeva – položaj u II grupi.

U prilogu su dokumenta sa detaljima konkursa: