Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj , u zvanju samostalnog savetnika – jedan izvršilac.

Javni konkurs-sekretar

Obrazac 1-1 NOVI obrazac