Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom u iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškova nabavke repromaterijala.
Visina bespovratnih sredstava može biti:
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 30.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Rok za prijavljivanje je  04.09.2017. godine

Više o konkursu možete pogledati: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/848-13-avgust-2017-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-koji-svoju-delatnost-obavljaju-u-okviru-kreativne-ekonomije-za-subvencionisanje-troskova-nabavke-repromaterijala-u-2017-godini