Градска управа града Панчева објављује Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Панчева, за радно место за административне послове у области дечјег додатка, у звању вишег референта.

Детаљније информације прочитајте у приложеном документу: