Gradska uprava grada Pančeva objavljuje Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva, za radno mesto za administrativne poslove u oblasti dečjeg dodatka, u zvanju višeg referenta.

Detaljnije informacije pročitajte u priloženom dokumentu: