Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– radno mesto za stručne poslove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja , u zvanju savetnika – jedan izvršilac

Interni konkurs za strucne poslove za LER 2023

Obrazac 1-1 NOVI obrazac