Dinamički plan raspodele sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti predškolskog i školskog sporta  u gradu Pančevu za 2017. godinu (TABELA 5)