Град Панчево|grad@pancevo.rs

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц. бр. 4317 К.О.Омољица

/УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц. бр. 4317 К.О.Омољица

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.08.2018.

 

Оглас за Урбанистички пројекат
Урбанистички пројекат
Пројекат архитектуре
Главна свеска

2018-08-10T12:44:10+00:0010/08/2018|
Величина слова
Контраст