Урбанистички пројекат као урбанистичко-архутектонска разрада локације 8545/5 К.О.Панчево и дела 8545/1 К.О.Панчево, за потребе изградње два објекта за смештај и узгој живине и једног објекта за складиштење сточне хране, израђен од стране Архитектонског атељеа „ Студио 3“ Панчево, Владимира Жестића бр.43б, за инвеститора ДОО „ Коко Фарма“ Панчево, Новосељански пут бб

Урбанистички пројекат
Оглас Урбанистичког пројекта