Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.01.2018. до 19.01.2018.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.

Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
Извод из плана вишег реда