Ponovni javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 24.09.2021.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609,
svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Oglas ponovnog Javnog uvida
Tekst nacrta Izmena i dopuna PGR
Grafički prilozi
01 Dispozicija prostora
02 Izvod oz plana višeg reda
03 Postojeća namena
04 Planirana namena površina
05 Regulaciono nivelacioni plan
06 Plan infrastrukture
07 Plan podele građ. zemljišta
08 Ograničenja
09 Profili