У складу са чланом 7. Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 117/21)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон)  Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева израдио је Нацрт Плана квалитета ваздуха у Aгломерацији „Панчево“ за период 2022-2027. година.

Нацрт плана квалитета ваздуха у Aгломерацији „Панчево“ за период 2022-2027. године биће изложен на јавни увид у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, у периоду од 22. јула 2022. године до 22. августа 2022. године, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и на интернет презентацији:www.pancevo.rs.

Јавна презентација и јавна расправа о Нацрту плана биће одржана 23. августа 2022. године, у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, са почетком у 10:00 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида, јавне презентације и јавне расправе могу поднети примедбе и сугестије на Нацрт плана квалитета ваздуха у писаној форми, на адресу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево.

Нацрт Плана можете преузети овде: IV Nacrt_Plan kvaliteta vazduha Pancevo_07__2022