Plan kvaliteta vazduha je osnovni dokument za upravljanje kvalitetom vazduha na lokalnom nivou. Njegovom izradom omogućava se praktično rešavanje problema kvaliteta ambijentalnog vazduha u zonama , aglomeracijama gde mere koje su donete na nacionalnom nivou ( strategije), često ne mogu doprineti realizaciji postavljenih ciljeva i dostizanju odgovarajućeg kvaliteta ambijentalnog vazduha na lokalnom nivou.

U slučaju prekoračenja onih graničnih vrednosti za koje je rok za postizanje već istekao, planovima kvaliteta vazduha utvrđuju se odgovarajuće mere, kako bi se period prekoračenja skratio najviše što može.

Planovima kvaliteta vazduha utvrđuju se specifične mere namenjene zaštiti osetljivih grupa stanovništva, posebno dece.

JAVNI UVID

obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, u ulici Trg kralja Petra I br. 2-4, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine na 6 spratu, u kancelariji 617 , od 5. jula do 5. avgusta 2017 godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe i sugestije na planski dokument, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, preko pisarnice u ulici Trg kralja Petra I br. 2-4, najkasnije do 10. avgusta 2017. godine

Dokumennt sa prilozima možete preuzeti ovde:

Plan kvaliteta vazduha za grad Pančevo

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5