План квалитета ваздуха је основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом израдом омогућава се практично решавање проблема квалитета амбијенталног ваздуха у зонама , агломерацијама где мере које су донете на националном нивоу ( стратегије), често не могу допринети реализацији постављених циљева и достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха на локалном нивоу.

У случају прекорачења оних граничних вредности за које је рок за постизање већ истекао, плановима квалитета ваздуха утврђују се одговарајуће мере, како би се период прекорачења скратио највише што може.

Плановима квалитета ваздуха утврђују се специфичне мере намењене заштити осетљивих група становништва, посебно деце.

ЈАВНИ УВИД

обавиће се у згради Градске управе града Панчева, у улици Трг краља Петра I бр. 2-4, у Секретаријату за заштиту животне средине на 6 спрату, у канцеларији 617 , од 5. јула до 5. августа 2017 године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе и сугестије на плански документ, у писаном облику, да доставе Секретаријату за заштиту животне средине, преко писарнице у улици Трг краља Петра I бр. 2-4, најкасније до 10. августа 2017. године

Докуменнт са прилозима можете преузети овде:

План квалитета ваздуха за град Панчево

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5