Izlaže se na javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja „Tesla“ Pančevo ( u daljem tekstu Plan).
Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 03.07.2020.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za Javni uvid
Tekst Izmena i dopuna PDR

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostor u odnosu na grad
Izvod iz plana višeg reda
Postojeća namena
Planirana namena
Regulaciono-nivelacioni plan
Plan infrastrukture
Plan podele građevinskog zemljišta