Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. годину
.

НАЦРТ измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање за 2020. годину излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs од 22.07.2020. године дo 06.08.2020. године. Увид у Нацрт измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. године може се извршити путем званичне интернет презентације града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке за време трајања јавне расправе, електронским путем на e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присусутвују отвореном састанку-јавној презентацији, када ће Нацрт измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање за 2020. годину бити представљен дана 07.08.2020. године, са почетком у 10 часова у сали на IX спрату Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.