Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu izmena i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2020. godinu
.

NACRT izmena i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu izlaže se na javnu raspravu na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs od 22.07.2020. godine do 06.08.2020. godine. Uvid u Nacrt izmena i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2020. godine može se izvršiti putem zvanične internet prezentacije grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt odluke za vreme trajanja javne rasprave, elektronskim putem na e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo, neposredno putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu da prisusutvuju otvorenom sastanku-javnoj prezentaciji, kada će Nacrt izmena i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu biti predstavljen dana 07.08.2020. godine, sa početkom u 10 časova u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo.