Javni poziv za javnu raspravu sa Nacrtom odluke o izmenama Odluke