ГРАД ПАНЧЕВО
комисија за спровођење поступка давања на коришћење дела површине Јавне намене за постављање киоска и монтажних гаража расписује Јавни оглас за Јавно надметање за избор корисника земљишта за привремено постављање монтажне гараже и обавештење о подношењу пријаве.

 

Оглас и обавештење о подношењу пријаве