Јавна расправа о нацрту Одлуке о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности за порез на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије достављају на адресу Трг Краља Петра Првог 2-4 или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за јавну расправу о просечним ценама м2 непокретности

Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама