Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017.године за непокретности обвезника који не воде пословне књиге спроводи се у периоду  од  16.10. 2017. године  до 23. октобра 2017 године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs .

16.10.2017_Нацрт Одлуке о просечним ценама по зонама

16.10.2017_Јавни позив за Јавну расправу о просечним ценама непокретности