Јавна расправа o Нацрту одлуке  о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара спроводи се у периоду од 28.11. 2022. године до 05.12.2020.године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за учешће у јавној расправи – Накнаде за коришћење јавних добара

Одлука о накнадама за коришћење јавних добара