Uvid u urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2 4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno komunalne poslove i sao braćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353 304, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10 13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 09.06.2023 godine.

Urbanistički projekat